Hur roaming fungerar i andra EU-länder

När du besöker andra EU-länder så kan du använda mobilen med samma villkor som om du skulle befinna dig i Sverige. Tiden när det var dyrt att använda mobilen utomlands och att ta emot samtal är idag ett minne blott. EU:s gemensamma roamingregler gör det lättare att kommunicera var du än befinner dig.

Idag kan du använda telefonen som vanligt utan några extra avgifter och du betalar lika mycket som hemma i Sverige för ingående eller utgående samtal och sms. Det här är inte några regler som är specifika för en särskild operatör, utan alla operatörer måste följa EU-reglerna. Du kan därför leta efter billiga mobilabonnemang som passar dig i Sverige och använda det nästan precis som hemma när du befinner dig i ett EU-land.

Roaming innebär att du använder mobilen tillfälligt i ett annat EU-land än det du bor i normalt. När du passerar gränsen till ett EU-land bör du få ett sms av din operatör där du informeras om att du använder roaming och bli påmind om deras policy för normal användning.

Surfen kan vara begränsad

När telefonen används utomlands är samtal och sms obegränsade så länge som de ingår i ditt abonnemang. Samtal och sms som inte ingår i abonnemanget kostar lika mycket som hemma. Det finns dock regler för hur mycket surf du får till inrikestaxan och ibland måste du betala för att surfa utomlands. Om du har en stor mängd surf hemma i Sverige ska mobiloperatören erbjuda en stor mängd surf utomlands. Har du obegränsat surf hemma så kan det vara begränsat i utlandet, men det ska trots allt vara en stor mängd surf som erbjuds.

För länder utanför EU

En del mobiloperatörer inkluderar länder som Norge och Storbritannien i sina regler om gemensam roaming, även om det inte är ett krav inom EU:s roamingregler. Andra mobiloperatörer inkluderar inte länderna, så det är bra att kolla upp vad som gäller för det innan du tecknar ett abonnemang. Många mobiloperatörer låter dig teckna ett separat tillägg som gör att du kan använda mobilen som vanligt i länder utanför EU-området.

För länder utanför Europa, som till exempel USA eller Australien, kostar det att använda ditt svenska mobilabonnemang. Det brukar gå att teckna tillägg till mobilabonnemanget som gör att du kan använda din mobil på resan till en överkomlig kostnad. För längre resor kan det vara bättre att köpa ett lokalt simkort.

Regeln gäller bara för en kort period

Alla mobiloperatörer har en regel som säger att du ska använda abonnemanget i det land där du har din hemvist, i detta fall Sverige. Det innebär att du inte ska ha ett svenskt mobilabonnemang om du ska befinna dig längre än sex månader i ett annat land. Mobiloperatörerna kontrollerar vilka master du är uppkopplad på och kan därför se om du är utomlands under en längre period. Ska du vara utomlands länge kan de därför välja att avsluta ditt mobilabonnemang eller ta ut en extra avgift som täcker deras extra kostnader för att tillhandahålla dig tjänsten i det andra EU-landet.

Leave a Comment