Att handla med Storbritannien efter Brexit

När Storbritannien lämnade EU:s inre marknad i början av 2021 var majoriteten av alla svenska företag som redan handlade med företag i landet förberedda. Företag som vill börja sälja varor eller tjänster nu eller i framtiden måste följa samma regler som om de handlade med andra länder utanför EU-området.

Moms vid handel

Handel med Storbritannien ses som export och samma momsregler gäller som vid handel med andra länder utanför EU. Nordirland ses dock fortfarande som ett EU-land när det gäller varor. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket.

Tulldeklaration vid export och import

EU och Storbritannien har ett handels- och samarbetsavtal. Det innebär att Storbritannien behandlas som ett land utanför EU i tullhänseende, men ingen tull tas ut under förutsättningen att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung och att det kan styrkas.

Om du importerar eller exporterar varor från Storbritannien ska du lämna in en tulldeklaration till Tullverket i Sverige och varan måste även anmälas i förväg. En summarisk införseldeklaration måste lämnas in till en tullmyndighet innan dina varor når Sverige.

Bokföring och redovisning

När det kommer till bokföringen av försäljning till och från Storbritannien är det en bra idé att rådfråga en redovisningsbyrå om vad du bör tänka på. Det kan även löna sig i längden att låta dem sköta den löpande bokföringen och redovisningen när du handlar med länder utanför EU. Eftersom det kan vara rätt krångliga regler är det lätt att göra fel och det kan både kosta tid och pengar. Bokoredo är Stockholms bästa redovisningsbyrå enligt oss och de hjälper företag i alla storlekar med allt från rådgivning och den löpande bokföringen till redovisning. Deras flexibla upplägg gör att du kan lägga upp det på exakt det sätt som passar dig och din verksamhet.

Frihandelsavtalet

Frihandelsavtalet reglerar handeln med tjänster och garanterar att de flesta tjänster som säljs från Storbritannien ska hanteras som inhemska tjänster och vice versa. Det ömsesidiga erkännandet av tjänster gäller dock inte, så din tjänst är inte automatiskt godkänd i Storbritannien. För att veta vad som gäller för dina tjänster ska du kontakta brittiska eller svenska myndigheter som till exempel Bolagsverket.

Leave a Comment