Om bloggen

Bloggen fokuserar på att ge en nyanserad bild av Europaparlamentarisk politik med inriktning på Internetfrågor. Alla åsikter som framförs, och texter som publiceras, är givetvis personliga.

Leave a Comment