EU-bloggen Rotating Header Image

Om bloggen

Bloggen fokuserar på att ge en nyanserad bild av Europaparlamentarisk politik med inriktning på Internetfrågor. Alla åsikter som framförs, och texter som publiceras, är givetvis personliga.